Thursday, February 20, 2014

Кэндин

Кэндин үндэсний парк нь гурбан талаараа далайгаар хүрээлэгдсэн, шүрэн хад, далайд идэгдсэн тогтоц, хад хясаа ихтэй.Шүрэн хад тодийгүй халуун орны төрөл бүрийн загас нь жуулчидын анхаарлыг байнга татдаг. Энэ бүсэд халуун орны ургамал, амьтад, далайн эргийн ой мод зэрэг ховор тохиолддог байгалийн узэсгэлэнг харж болно. Жил бүр олон тооны нүүдлийн шувууд умард зүгээс нүүдэллэн ирдэг ба сонин хачирхалтай олон дүр зургийг харж болно.


Байша ба Өмнөд булан 
Кэндинд усаар наадан алжаалаа тайлах олон эрэг байдаг. Байшагийн элс нь цэвэрхэн цагаан ба алслагдсан байршилаас шалтгаалан соёл амралтын тохижуулалт хийгдээгүй ч нам гүм сайхан байдаг. Өмнөд булан нь(Нанбань) Кэндиний гол замын хажууд байрлах ба хамгийн хөл хөдөлгөөн, дуу шуугиан ихтэй далайн эрэг юм. Энд бяцхан даруулт завь, төрөл бүрийн хийлсэн тоглоомууд мөн далайн давалгаагаар наадаж болно.

Хийлсэн тоглоомууд дээр суухын өмнө

  
Өлүанби гэрлэн цамхаг
Өлүанби нь Тайваний хамгийн өмнөд хэсэг юм. Цэцэрлэгт ни аврага том хад асга, сонин хэлбэрийн чулууд байх ба дээр ни төрөл бүрийн бут сөөг, ургамлууд ургадаг. Явган хүний замаар яван онцлох бүх хэсгийг үзэх боломжтой. Цагаан өнгийн Өлүанби гэрлэн цамхаг нь18 м өндөр ба  дөрвөн талаар нь сумнаас хамгаалах нүх шуудуу, их бууны тавцан байдаг тул дэлхий цорын ганц зэвсэглэх боломжтой гэрлэн цамхаг юм.

No comments:

Post a Comment